نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-20

عنوان : ( تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی )

نویسندگان: زهرا حسین پناه طرقی , حسین جعفری ثانی , زینت جلایری لائین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه محتوا و سرفصل های دروس رشته های علوم انسانی از نظر میزان توجه به رویکردهای برنامه درسی، علایق دانشجویان و حیطه های یادگیری مورد ارزیابی قار گرفته است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی , سرفصل ها , علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012642,
author = {حسین پناه طرقی, زهرا and جعفری ثانی, حسین and جلایری لائین, زینت},
title = {تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی},
booktitle = {نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {برنامه درسی - سرفصل ها - علوم انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی
%A حسین پناه طرقی, زهرا
%A جعفری ثانی, حسین
%A جلایری لائین, زینت
%J نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
%D 2009

[Download]