کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-15

عنوان : ( خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO )

نویسندگان: سپیده گل افروز شهری , هادی عربشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO

کلمات کلیدی

خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012662,
author = {سپیده گل افروز شهری and عربشاهی, هادی},
title = {خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO
%A سپیده گل افروز شهری
%A عربشاهی, هادی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]