کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006 , 2006-05-12

عنوان : ( بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی )

نویسندگان: محمد دوسرانیان مقدم , حسین ضمیری جعفریان , حسین خوش بین قماش , ایمان احدی اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی

کلمات کلیدی

قطاع بندی یکسان چرخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013044,
author = {محمد دوسرانیان مقدم and ضمیری جعفریان, حسین and خوش بین قماش, حسین and احدی اخلاقی, ایمان},
title = {بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {قطاع بندی یکسان چرخش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی
%A محمد دوسرانیان مقدم
%A ضمیری جعفریان, حسین
%A خوش بین قماش, حسین
%A احدی اخلاقی, ایمان
%J کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006
%D 2006

[Download]