اولین کنگره زمین شناسی کاربردی , 2007-05-15

عنوان : ( ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حافظی مقدس , مجید اکبری , روزبه یزدانفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری و تحلیل داده های

کلمات کلیدی

اثر ساختگاه؛ ریزارتعاشات؛ تقویت لرزهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013048,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس and اکبری, مجید and یزدانفر, روزبه},
title = {ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات},
booktitle = {اولین کنگره زمین شناسی کاربردی},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اثر ساختگاه؛ ریزارتعاشات؛ تقویت لرزهای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس
%A اکبری, مجید
%A یزدانفر, روزبه
%J اولین کنگره زمین شناسی کاربردی
%D 2007

[Download]