پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق , 2007-05-13

عنوان : ( ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه )

نویسندگان: عباس گل مکانی , حبیب رجبی مشهدی , خلیل مافی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه

کلمات کلیدی

, مدارات مجتمع آنالوگ, الگوریتم ژنتیک چند هدفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013219,
author = {گل مکانی, عباس and رجبی مشهدی, حبیب and مافی نژاد, خلیل},
title = {ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {مدارات مجتمع آنالوگ، الگوریتم ژنتیک چند هدفه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه
%A گل مکانی, عباس
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A مافی نژاد, خلیل
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق
%D 2007

[Download]