بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , 2009-11-16

عنوان : ( مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق )

نویسندگان: سعید خادمی , مصطفی رجبی مشهدی , حسین بنکچی , امین زنگویی , مهدی دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گستردگی سیستم قدرت تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق ایران، ضرورت آمادگی سیستم SCADA/EMS را جهت بهره برداری مطلوب از شبکه خراسان بزرگ، دو چندان نموده است. پایانه های راه دور، از طریق مسیرهای مخابراتی مختلف به مرکز دیسپاچینگ شمال شرق NE-AOC اتصال می یابند. اهمیت در دسترس پذیری و صحت کانالهای مخابراتی دیتا، معاونت راهبری شبکه برق کشور را بر آن داشته است تا جرایمی را جهت عدم دسترسی اطلاعات مناطق منظور و از درآمد خدمات انتقال شرکتهای برق منطقه ای کسر نماید. این مقاله با هدف محاسبه قابلیت اطمینان و میزان در دسترس پذیری کانالهای مخابراتی دیتا از درگاه دیسپاچینگ منطقه ای، و ارائه شاخصهای مرتبط، به منظور برنامه ریزی هدفمند در برنامه PM و همچنین اعمال مشوقهای مالی برای پیمانکار تعمیر و نگهداری (Preventive Maintenance) تهیه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که آمادگی ایستگاهها تحت تاثیر شرایط آب و هوایی وزمان انجام برنامه PM است و علاوه بر آن وابستگی معناداری با فصول سال دارد که طبعاً با در نظرگرفتن عوامل موثر در افزایش دسترس پذیری کانالها و اجرای برنامه ریزی هدفمند در برنامه PM متناسب با آن نقش موثری در کاهش جرایم پیش بینی شده خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان , سیستم های SCADA/EMS , تعمیرات پیشگیرانه , مدل رگرسیون لجستیک , دیسپاچینگ و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013257,
author = {سعید خادمی and مصطفی رجبی مشهدی and بنکچی, حسین and زنگویی, امین and دوست پرست, مهدی},
title = {مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان - سیستم های SCADA/EMS - تعمیرات پیشگیرانه - مدل رگرسیون لجستیک - دیسپاچینگ و مخابرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق
%A سعید خادمی
%A مصطفی رجبی مشهدی
%A بنکچی, حسین
%A زنگویی, امین
%A دوست پرست, مهدی
%J بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2009

[Download]