سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور , 2007-10-31

عنوان : ( ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , وحیده صحابه تبریزی , ملیحه شهرستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان

کلمات کلیدی

, چک لیست, استرسورهای کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013265,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and صحابه تبریزی, وحیده and شهرستانی, ملیحه},
title = {ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان},
booktitle = {سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چک لیست،استرسورهای کودکان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A صحابه تبریزی, وحیده
%A شهرستانی, ملیحه
%J سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور
%D 2007

[Download]