دهمین کنگره ی سالانه ی انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2006-12-14

عنوان : ( بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها )

نویسندگان: سیدمحمدرضا یوسف ثانی , مهرداد کاشفی تربتی , محمدرضا سلطان محمدی , رضا قربانی حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر که بر روی آلیاژ LM22 (BS1490) انجام گرفت، نمونه هایی در قالب های مسی و چدنی با سرعت های متفاوتی سرد شدند و سپس تحت عملیات محلولی و پیرسازی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در سرعت های بالاتر سرد شدن، افزون بر به دست آوردن ساختار ظریف تر (خواص مکـانیکی مطلوب تر)، قـابلیت عملیـات حرارتی پذیری نیز افزایش می یابد. گفتنـی است در سرعت های بالاتر سرد شدن، نتایج مطلوب با زمان های کمتر عملیات محلولی به دست آمدند. همچنین مشخص شد با عملیات حرارتی می توان استحکام نهایی را تا 30% و ازدیاد طول را تا 58% افزایش داد.

کلمات کلیدی

, سرعت سرد کردن, پیر کردن, عملیات محلولی, بهساز, ریزکننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013324,
author = {یوسف ثانی, سیدمحمدرضا and کاشفی تربتی, مهرداد and سلطان محمدی, محمدرضا and قربانی حسن آبادی, رضا},
title = {بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها},
booktitle = {دهمین کنگره ی سالانه ی انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرعت سرد کردن، پیر کردن، عملیات محلولی، بهساز، ریزکننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها
%A یوسف ثانی, سیدمحمدرضا
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A سلطان محمدی, محمدرضا
%A قربانی حسن آبادی, رضا
%J دهمین کنگره ی سالانه ی انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]