چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2009-03-10

عنوان : ( طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه )

نویسندگان: علی اصغر یاری فرد , محمدحسین یغمائی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه

کلمات کلیدی

طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013367,
author = {یاری فرد, علی اصغر and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه
%A یاری فرد, علی اصغر
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2009

[Download]