نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03

عنوان : ( اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین )

نویسندگان: زهرا علیزاده وطن , , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین

کلمات کلیدی

, کپسایسین, بی دردی, پر دردی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013438,
author = {علیزاده وطن, زهرا and , and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین},
booktitle = {نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپسایسین، بی دردی، پر دردی، مرفین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین
%A علیزاده وطن, زهرا
%A ,
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران
%D 2009

[Download]