اولین کنگره مراقبتهای حمایتی وتسکینی در سرطان , 2008-04-16

عنوان : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد )

نویسندگان: هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد

کلمات کلیدی

, گروه درمانی, امید درمانی, سرطان پسطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013516,
author = {بیجاری, هانیه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and فاطمه همایی},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنگره مراقبتهای حمایتی وتسکینی در سرطان},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گروه درمانی،امید درمانی،سرطان پسطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد
%A بیجاری, هانیه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A فاطمه همایی
%J اولین کنگره مراقبتهای حمایتی وتسکینی در سرطان
%D 2008

[Download]