سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27

Title : ( A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering )

Authors: Mojtaba Baghbani , Reza Monsefi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering

Keywords

A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013553,
author = {Baghbani, Mojtaba and Monsefi, Reza},
title = {A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering},
booktitle = {سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering
%A Baghbani, Mojtaba
%A Monsefi, Reza
%J سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
%D 2007

[Download]