سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش , 2007-11-27

Title : ( Hiding Generalized Association Rules in RDF Databases )

Authors: Reza Monsefi , R. Godaz ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Hiding Generalized Association Rules in RDF Databases

Keywords

Hiding Generalized Association Rules in RDF Databases
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013554,
author = {Monsefi, Reza and R. Godaz},
title = {Hiding Generalized Association Rules in RDF Databases},
booktitle = {سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {Hiding Generalized Association Rules in RDF Databases},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Hiding Generalized Association Rules in RDF Databases
%A Monsefi, Reza
%A R. Godaz
%J سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
%D 2007

[Download]