هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26

عنوان : ( مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل )

نویسندگان: حسین شریعتی , سعیدرضا خداشناس , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبشستگی پایه های پل همه ساله خسارات زیادی به پل ها در سراسر دنیا وارد می ساز د.یکی از راههای کاهش این پدیده استفاده از طوق می باشد . در تحقیق حاضر ، عملکرد دو نوع طوق مربعی و دایره ای روی یک مد ل تک پایه استوانه ای مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان داد، استفاده از هر دو نوع طوق به خصوص در زیر سطح بستر باعث کاهش عمق آبشستگی می گردد . طوق مربعی نسبت به دایره ای در کاهش عمق آبشستگی عملکرد بهتر ی داشته به گونه ای که طوق مربعی عمق آبشستگی را تا 70 % کاهش می دهد

کلمات کلیدی

, آبشستگی , طوق, پایه پل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013777,
author = {شریعتی, حسین and خداشناس, سعیدرضا and اسماعیلی, کاظم},
title = {مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل},
booktitle = {هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آبشستگی ، طوق، پایه پل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل
%A شریعتی, حسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اسماعیلی, کاظم
%J هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]