هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26

عنوان : ( مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس , نیلوفر یاراحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد رسوبدهی رودخانه ها در موارد متعددی نظیر طراحی سازه های آبی، مهار سیلاب و آبگیری از رودخانه ها حائز اهمیت بسیار می باشد . از طرفی میزان غلظت رسوبات معلق یکی از مهمترین پارامترها در برآورد بار رسوبی رودخانه ها بشمار می رود . بنابراین بدست آوردن توانایی کمی کردن صحیح غلظت رسوبات معلق همواره مد نظر محققان بوده و در راستای تحقق این هدف روشهای اندازه گیری غلظت رسوبات معلق در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند . در این تحقیق، ضمن مرور روشهای اندازه گیری غلظت رسوبات معلق (روشهای سنتی و روشهای مدرن ) و مقایسه آنها مزایا، معایب و محدودیتهای هر یک از آنها مورد بررسی بررسی قرار گرفته اند و درباره دقت این روشها نیز بحث شده است.

کلمات کلیدی

, بار معلق, غلظت بار معلق, اندازه گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013778,
author = {خداشناس, سعیدرضا and یاراحمدی, نیلوفر},
title = {مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه},
booktitle = {هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بار معلق، غلظت بار معلق، اندازه گیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A یاراحمدی, نیلوفر
%J هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]