هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26

عنوان : ( اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n )

نویسندگان: حمیدرضا تدین فر , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین پارامترهای جریان در رودخانه پارامتر مقاومت در برابر جریان است.

کلمات کلیدی

, ضریب زبری مانینگ n, زبری, المانهای زبری, جریان متغیر تدریجی, مقاومت جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013803,
author = {تدین فر, حمیدرضا and فغفور مغربی, محمود},
title = {اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n},
booktitle = {هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ضریب زبری مانینگ n، زبری، المانهای زبری، جریان متغیر تدریجی، مقاومت جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n
%A تدین فر, حمیدرضا
%A فغفور مغربی, محمود
%J هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]