هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15

عنوان : ( حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم )

نویسندگان: سیدمحمدرضا علوی مقدم , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم

کلمات کلیدی

, حل تحلیلی, کانال مرکب, معادله Shionoو Knight
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014012,
author = {علوی مقدم, سیدمحمدرضا and حسینی, سیدمحمود},
title = {حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم},
booktitle = {هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حل تحلیلی، کانال مرکب، معادله Shionoو Knight},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم
%A علوی مقدم, سیدمحمدرضا
%A حسینی, سیدمحمود
%J هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2009

[Download]