هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته )

نویسندگان: سیدروح الله هاشمی باباحیدری , محمد میمندی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مقسم فرکانس دینامیک کم توان پیشنهاد شده است. این مدار بر اساس منطق TSPC ساخته شده است. مقسم فرکانسهای TSPC دارای کمترین توان مصرفی در بین انواع مقسمهای فرکانس هستند. با وجود این، این مقسم فرکانس در فرکانس های پایین دچار ناپایداری می شود و برای ورودی های سینوسی طراحی نشده اند. مدار پیشهادی قادر به دریافت سیگنال سینوسی در ورودی بوده و در فرکانسهای پایین به نوسان نمی افتد. این مدار در فرآیند 0.18um CMOS شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند این مقسم فرکانس قادر به کار در باند فرکانسی 50MHz-2GHz است. توان مصرفی این مدار در فرکانس 400MHz برابر 17uW است.

کلمات کلیدی

, مقسم فرکانس دینامیک, مچ, پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014044,
author = {هاشمی باباحیدری, سیدروح الله and میمندی نژاد, محمد},
title = {یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مقسم فرکانس دینامیک، مچ، پایداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته
%A هاشمی باباحیدری, سیدروح الله
%A میمندی نژاد, محمد
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]