نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2009-02-03

عنوان : ( سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها )

نویسندگان: مسعود کریمی پور , هادی پیرمرادی چاپارچی , علی احمدپور , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت با نسبت های مولی Co/Sn 0، 2، 4، 8 ، 10، 12 درصد به روش سل-ژل و با استفاده از ماده پیشبرنده کلرید قلع دوآبه و نیترات کبالت، عامل کمپلکس ساز اسید سیتریک و عامل پلیمرساز اتیلن گلیکول تهیه شده اند. اندازه گیری های XRD تشکیل فاز کاستریت اکسید قلع با ساختارتتراگونال با جهت گیری ارجح فضایی (110) که راستای (101) با ان در رقابت است، را برای تمام نمونه ها نشان داد. تصاویر TEM نیز توزیع نانوذرات بین 10 تا 100 نانومتر را نشان میدهد. طیف جذبی نانوذرات با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری شده و مقادیر گاف انرژی آنها بدست آمد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات, قلع, کبالت, سل-ژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014078,
author = {کریمی پور, مسعود and پیرمرادی چاپارچی, هادی and احمدپور, علی and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها},
booktitle = {نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {نانوذرات، قلع، کبالت، سل-ژل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها
%A کریمی پور, مسعود
%A پیرمرادی چاپارچی, هادی
%A احمدپور, علی
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
%D 2009

[Download]