سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 )

نویسندگان: سپیده انورخواه حکم آبادی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , سارا سنجانی , علیرضا ایزد خواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2

کلمات کلیدی

بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014191,
author = {انورخواه حکم آبادی, سپیده and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and سنجانی, سارا and علیرضا ایزد خواه},
title = {بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2
%A انورخواه حکم آبادی, سپیده
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A سنجانی, سارا
%A علیرضا ایزد خواه
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]