سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز )

نویسندگان: لیدا رستمی , سرور خرم دل , فرزاد مندنی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز

کلمات کلیدی

اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014194,
author = {رستمی, لیدا and خرم دل, سرور and مندنی, فرزاد and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز
%A رستمی, لیدا
%A خرم دل, سرور
%A مندنی, فرزاد
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]