اولین همایش زلزله شناسی وژئودینامیک زلزله , 2010-02-22

عنوان : ( بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در خراسان بزرگ از تعدا 545615 واحد مسکونی مهمولی ، فقط 5 درصد آنها دارای انکانات ضد زلزله می باشند. ارتقاء سطح کیفی مصالح بومی، کاهش زیر بنا, رعایت اصول وضوابط فنی ومهندسی در ساخت با توجه به ویزگی های طبیعی وانسانی به ویزه معماری بومی از جمله پیشنهادات مقاوم سازی واحد های مسکونی دربرابر زلزله می باشد.

کلمات کلیدی

, مسکن روستاهای خراسان, مقاومت و استحکام بناه , مصالح بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014294,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله},
booktitle = {اولین همایش زلزله شناسی وژئودینامیک زلزله},
year = {2010},
location = {ماهان کرمان, ايران},
keywords = {مسکن روستاهای خراسان- مقاومت و استحکام بناه - مصالح بومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اولین همایش زلزله شناسی وژئودینامیک زلزله
%D 2010

[Download]