یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی )

نویسندگان: بتول علی محمدی , حسین صادقی , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه آبخیز برمهان در قسمت جنوبی رشته کوههای بینالود واقع شده و بخشهایی از آن دچار لغزش شده است. در این مقاله، از روش اثر نسبی برای تعیین عوامل موثر بر لغزش استفاده شده استکه یک روش آماری بر اساس می باشد.

کلمات کلیدی

, لغزش لایه ها, اثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014360,
author = {علی محمدی, بتول and صادقی, حسین and غفوری, محمد},
title = {تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لغزش لایه ها، اثر نسبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی
%A علی محمدی, بتول
%A صادقی, حسین
%A غفوری, محمد
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]