هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02

عنوان : ( بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده )

نویسندگان: محمود دلفان , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , آرش سعادت نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده

کلمات کلیدی

کاهش وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014486,
author = {دلفان, محمود and رشیدلمیر, امیر and ابراهیمی عطری, احمد and سعادت نیا, آرش},
title = {بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده},
booktitle = {هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاهش وزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده
%A دلفان, محمود
%A رشیدلمیر, امیر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A سعادت نیا, آرش
%J هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2010

[Download]