همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالسیلیک اسید و تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیمار بذر با سالیسیلیک اسید یکی از انواع مختلف روش های پرایمینگ است که باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به انواع مختلفی از تنش های محیطی از جمله تنش شوری میگرددو. این مطالعه با هدف بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان.......

کلمات کلیدی

, پرایمینگ, تنش شوری, جوانه زنی, اسید سالیسیلیک, گاوزبان اروپایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014657,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and شباهنگ, جواد},
title = {بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالسیلیک اسید و تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis)},
booktitle = {همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرایمینگ، تنش شوری، جوانه زنی، اسید سالیسیلیک، گاوزبان اروپایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالسیلیک اسید و تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A شباهنگ, جواد
%J همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]