اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی , 2009-11-16

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمید قالی باف محمدآبادی , سیدمحمد موسوی مداح , سلمه افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه

کلمات کلیدی

ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014672,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and قالی باف محمدآبادی, حمید and موسوی مداح, سیدمحمد and سلمه افشار},
title = {ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی},
year = {2009},
location = {بهبهان, ايران},
keywords = {ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A قالی باف محمدآبادی, حمید
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%A سلمه افشار
%J اولین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
%D 2009

[Download]