سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa )

نویسندگان: المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , عباس شهدی , بیژن یعقوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظوراثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبز شدن و رشد گیاهچه این تحقیق درسال1388 در موسسه تحقیقات برنج کشور درشرایط نور طبیعی انجام گرفت

کلمات کلیدی

, سبز شدن , ارتفاع غرقاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014862,
author = {محمدوند, المیرا and کوچکی, علیرضا and عباس شهدی and بیژن یعقوبی},
title = {اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سبز شدن ، ارتفاع غرقاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa
%A محمدوند, المیرا
%A کوچکی, علیرضا
%A عباس شهدی
%A بیژن یعقوبی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]