ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula )

نویسندگان: علی تهرانی فر , پیام پاکدل , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر چند خاکپوش بر تغییرات درجه حرارت و رطوبت و رشد و عملکرد گل جعفری مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

, خاکپوش, چیپس چوب, کمپوست, گل جعفری, فضای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014967,
author = {تهرانی فر, علی and پاکدل, پیام and نعمتی, سیدحسین},
title = {اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {خاکپوش، چیپس چوب، کمپوست، گل جعفری، فضای سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula
%A تهرانی فر, علی
%A پاکدل, پیام
%A نعمتی, سیدحسین
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]