اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع , 2009-05-26

عنوان : ( مقایسه روشهای مختلف بازیافت انرژی در استخرهای سرپوشیده )

نویسندگان: محمد مقیمان , امین جودت , شهره شادالوخراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در استخرهای سرپوشیده به علت حجم بالای تبخیر سطحی، اتلاف انرژی به ویژه به صورت گرمای نهان در فرآیند تهویه قابل ملاحظه می باشد. امروزه در طراحی استخرهای سرپوشیده در جهان، تجهیزات بازیافت انرژی، به عنوان یکی از اصول طراحی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در روش های تهویه متداول بکار رفته در استخرهای ایران، پیش‌بینی کافی برای کنترل نرخ تبخیر از استخر و بازیافت حرارت انجام نمی شود. این امر می تواند موجب عدم آسایش استفاده کنندگان، آسیب به ساختمان و رشد قارچهای سمی شود. در این مقاله برای بازیافت انرژی، عملکرد سه سیستم جذبی باز، پمپ حرارتی مکانیکی و هوای برگشتی، در شرایط کار مختلف استخر سرپوشیده بررسی شده اند. محاسبات نشان می دهد که درصد بازیافت انرژی نسبت به روش تهویه متداول استخر سرپوشیده در ایران، %52 برای سیستم جذبی، %45 برای روش پمپ حرارتی و %36 برای تهویه با هوای برگشتی می باشد. استفاده از سیستمهای بازیافت انرژی همچنین موجب افزایش کنترل نرخ تبخیر و شرایط مطلوب تهویه می شود.

کلمات کلیدی

, استخر سرپوشیده, پمپ حرارتی, سیستم جذبی باز, بازیافت انرژی, گرمای نهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015109,
author = {مقیمان, محمد and جودت, امین and شادالوخراسانی, شهره},
title = {مقایسه روشهای مختلف بازیافت انرژی در استخرهای سرپوشیده},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استخر سرپوشیده، پمپ حرارتی، سیستم جذبی باز، بازیافت انرژی، گرمای نهان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای مختلف بازیافت انرژی در استخرهای سرپوشیده
%A مقیمان, محمد
%A جودت, امین
%A شادالوخراسانی, شهره
%J اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
%D 2009

[Download]