سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی اثر شوری وPH خاک بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز کاهوی وحشی(Lactuca serriola). )

نویسندگان: ابراهیم کازرونی منفرد , محمدتقی آل ابراهیم , سّمیه تکاسی , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر شوری وPH خاک بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز کاهوی وحشی(Lactuca serriola).

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, PH, شوری, گیاهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015238,
author = {کازرونی منفرد, ابراهیم and آل ابراهیم, محمدتقی and تکاسی, سّمیه and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {بررسی اثر شوری وPH خاک بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز کاهوی وحشی(Lactuca serriola).},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {جوانه زنی، PH، شوری، گیاهچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شوری وPH خاک بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز کاهوی وحشی(Lactuca serriola).
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%A آل ابراهیم, محمدتقی
%A تکاسی, سّمیه
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]