سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی اثر دما، نور، غرقاب وعمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola). )

نویسندگان: سّمیه تکاسی , رقیه مجد , محمدتقی آل ابراهیم , ابراهیم کازرونی منفرد , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر دما، نور، غرقاب وعمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola).

کلمات کلیدی

, سبز شدن, ساقه جه, ریشه چه, عمق غرقاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015247,
author = {تکاسی, سّمیه and رقیه مجد and آل ابراهیم, محمدتقی and کازرونی منفرد, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {بررسی اثر دما، نور، غرقاب وعمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola).},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سبز شدن، ساقه جه، ریشه چه، عمق غرقاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما، نور، غرقاب وعمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola).
%A تکاسی, سّمیه
%A رقیه مجد
%A آل ابراهیم, محمدتقی
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]