سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( اثر تیمار پیش سرمایی بر شروع جوانه زنی فیکاریا )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , سیما سهرابی کرت آباد , مهدی نصیری محلاتی , سید کریم موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تیمار پیش سرمایی بر شروع جوانه زنی فیکاریا

کلمات کلیدی

, پیش سرمایی, غده های ریشه ای, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015253,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and سهرابی کرت آباد, سیما and نصیری محلاتی, مهدی and سید کریم موسوی},
title = {اثر تیمار پیش سرمایی بر شروع جوانه زنی فیکاریا},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {پیش سرمایی، غده های ریشه ای، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تیمار پیش سرمایی بر شروع جوانه زنی فیکاریا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A سهرابی کرت آباد, سیما
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سید کریم موسوی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]