سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , لیلا علیمرادی , حمیدرضا خزاعی , الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , مریم جهانی کندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی

کلمات کلیدی

, چغندر قند, علفهای هرز, تنوع کارکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015257,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and علیمرادی, لیلا and خزاعی, حمیدرضا and عزیزی, الهام and سیاه مرگویی, آسیه and جهانی کندری, مریم},
title = {بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {چغندر قند، علفهای هرز، تنوع کارکردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A علیمرادی, لیلا
%A خزاعی, حمیدرضا
%A عزیزی, الهام
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A جهانی کندری, مریم
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]