همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28

عنوان : ( بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: علی تهرانی فر , عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مریم گلی کبیر گیاهی از خانواده نعنائیان که از قدیم ...

کلمات کلیدی

, فنولوژی, اسانس , زینتی, مریم گلی کبیر, لینا لول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015268,
author = {تهرانی فر, علی and غنی, عسکر and ابراهیم پورکومله, اکرم and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد},
booktitle = {همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فنولوژی،اسانس ، زینتی، مریم گلی کبیر،لینا لول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد
%A تهرانی فر, علی
%A غنی, عسکر
%A ابراهیم پورکومله, اکرم
%A محمد حسن زاده خیاط
%J همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران
%D 2010

[Download]