سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی

کلمات کلیدی

, ذرت, تاج خروس, نیتروژن, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015306,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {ذرت، تاج خروس، نیتروژن، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]