سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( اثر رقابت یولاف وحشی (Avena sativa) برکارآیی جذب و مصرف نیتروژن گندم )

نویسندگان: تکتم چمنی , سهراب محمودی , محمدحسن راشدمحصل , غلامرضا زمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر رقابت یولاف وحشی (Avena sativa) برکارآیی جذب و مصرف نیتروژن گندم

کلمات کلیدی

, تراکم علف هرز, کارآیی جذب نیتروژن, کارآیی مصرف نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015310,
author = {تکتم چمنی and سهراب محمودی and راشدمحصل, محمدحسن and غلامرضا زمانی},
title = {اثر رقابت یولاف وحشی (Avena sativa) برکارآیی جذب و مصرف نیتروژن گندم},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {تراکم علف هرز، کارآیی جذب نیتروژن، کارآیی مصرف نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر رقابت یولاف وحشی (Avena sativa) برکارآیی جذب و مصرف نیتروژن گندم
%A تکتم چمنی
%A سهراب محمودی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A غلامرضا زمانی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]