سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بر رسی اثر نیتروژن بر صفات رشد رویشی گندم در شرایط تداخل با یولاف وحشی )

نویسندگان: تکتم چمنی , سهراب محمودی , محمدحسن راشدمحصل , غلام رضا زمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر رسی اثر نیتروژن بر صفات رشد رویشی گندم در شرایط تداخل با یولاف وحشی

کلمات کلیدی

, تراکم, علف هرز, رقابت, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015322,
author = {تکتم چمنی and سهراب محمودی and راشدمحصل, محمدحسن and غلام رضا زمانی},
title = {بر رسی اثر نیتروژن بر صفات رشد رویشی گندم در شرایط تداخل با یولاف وحشی},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {تراکم، علف هرز، رقابت، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بر رسی اثر نیتروژن بر صفات رشد رویشی گندم در شرایط تداخل با یولاف وحشی
%A تکتم چمنی
%A سهراب محمودی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A غلام رضا زمانی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]