دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-16

عنوان : ( تعیین منشاء شورابه های میدان نفتی مارون به کمک ایزوتوپهای پایدار و ترکیب شیمیایی )

نویسندگان: وحید سخت , حسن میرنژاد , عبدالحسین امینی , حسین محمدزاده , قدرتالله حقپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق منشاء شورابه های میدان نفتی مارون با بررسی ترکیب شیمیایی عناصر (Cl ،Br و Na) و ایزتوپهای پایدار D و 18O مورد مطالعه قرار گرفته است. با تصویر نمودن دادههای بدست آمده از آزمایشات شیمیایی و ایزوتوپی بر روی روندهای مختلفی مانند تبخیر آب دریا، اختلاط با آبهای جوی و غیره، منشاء شورابههای این میدان نفتی تبخیر آب دریا تعیین گردیده و میزان اختلاط آن با آبهای جوی بنظر بسیار ناچیز میرسد.

کلمات کلیدی

, شورابههای میدان نفتی, ترکیب شیمیایی, ایزتوپهای پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015323,
author = {وحید سخت and حسن میرنژاد and عبدالحسین امینی and محمدزاده, حسین and قدرتالله حقپرست},
title = {تعیین منشاء شورابه های میدان نفتی مارون به کمک ایزوتوپهای پایدار و ترکیب شیمیایی},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شورابههای میدان نفتی، ترکیب شیمیایی، ایزتوپهای پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین منشاء شورابه های میدان نفتی مارون به کمک ایزوتوپهای پایدار و ترکیب شیمیایی
%A وحید سخت
%A حسن میرنژاد
%A عبدالحسین امینی
%A محمدزاده, حسین
%A قدرتالله حقپرست
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]