سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی )

نویسندگان: مصطفی سراجچی , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کوروش شجاعی نوفرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی

کلمات کلیدی

, مدیریت پایدار علفهای هرز, کلزا, جو, خلر, آیش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015330,
author = {سراجچی, مصطفی and قربانی, رضا and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and کوروش شجاعی نوفرست},
title = {طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {مدیریت پایدار علفهای هرز، کلزا، جو، خلر، آیش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی
%A سراجچی, مصطفی
%A قربانی, رضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوروش شجاعی نوفرست
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]