سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک )

نویسندگان: ایرج طهماسبی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , علی قنبری , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک

کلمات کلیدی

, سبز شدن, یولاف زمستانه(Avena ludoviciana), توده حساس, توده مقاوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015339,
author = {طهماسبی, ایرج and راشدمحصل, محمدحسن and رضوانی مقدم, پرویز and قنبری, علی and اسکندر زند},
title = {ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سبز شدن، یولاف زمستانه(Avena ludoviciana)، توده حساس، توده مقاوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک
%A طهماسبی, ایرج
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قنبری, علی
%A اسکندر زند
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]