سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی میزان نهشت جذب و انتقال علف کش در دو توده فالاریس مقاوم به دایکلوفوپ متیل )

نویسندگان: جاوید قرخلو , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علی قنبری , رافائل دپرادو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان نهشت جذب و انتقال علف کش در دو توده فالاریس مقاوم به دایکلوفوپ متیل

کلمات کلیدی

, فالاریس, مکانیسم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015356,
author = {قرخلو, جاوید and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند and قنبری, علی and رافائل دپرادو},
title = {بررسی میزان نهشت جذب و انتقال علف کش در دو توده فالاریس مقاوم به دایکلوفوپ متیل},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {فالاریس، مکانیسم، مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان نهشت جذب و انتقال علف کش در دو توده فالاریس مقاوم به دایکلوفوپ متیل
%A قرخلو, جاوید
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%A قنبری, علی
%A رافائل دپرادو
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]