سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ در برش الگو (شرق مشهد) )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , احمد شمیرانی , علی اصغر آریایی , محمد حسین آدابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ در برش الگو (شرق مشهد)

کلمات کلیدی

کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015357,
author = {وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and احمد شمیرانی and علی اصغر آریایی and محمد حسین آدابی},
title = {چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ در برش الگو (شرق مشهد)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ در برش الگو (شرق مشهد)
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A احمد شمیرانی
%A علی اصغر آریایی
%A محمد حسین آدابی
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]