سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , مرضیه وحدتی راد , علیرضا عاشوری , محمد حسین محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه

کلمات کلیدی

ریزوکورالیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015358,
author = {وحیدی نیا, محمد and وحدتی راد, مرضیه and عاشوری, علیرضا and محمودی, محمد حسین},
title = {اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ریزوکورالیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه
%A وحیدی نیا, محمد
%A وحدتی راد, مرضیه
%A عاشوری, علیرضا
%A محمودی, محمد حسین
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]