سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد) )

نویسندگان: الهه احسنی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , فاطمه ذبیحی زوارم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد)

کلمات کلیدی

, تعیین مرز کونیاسین, سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015373,
author = {احسنی, الهه and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا and ذبیحی زوارم, فاطمه},
title = {تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد)
%A احسنی, الهه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]