کنفرانس فیزیک ایران , 2007-08-27

عنوان : ( سالیتونها و برگشت FPU )

نویسندگان: پروین اسلامی , زینب نوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرمی، پاستا و یولام((F.P.U با شبیه سازی یک زنجیر 32 ذره ای غیر خطی، علی رغم انتظار رفتارهای آماری از سیستم مشاهده کردند که سیستم به حالت اولیه برمی گردد. این معما با در نظر گرفتن سیستم به صورت پیوسته وبا استفاده ازتوصیف سالیتونی حل شد. در این مقاله مساله فوق را برای شرایط اولیه مختلف شبیه سازی کرده و این برگشت را نشان داده ایم. سپس با درنظرگرفتن سیستم به صورت پیوسته و حل عددی معادلهkdv تشکیل سالیتونها و برهمکنش آنهارا که نهایتا منجر به برگشت FPU می شود نشان داده ایم.

کلمات کلیدی

, سالیتون, برگشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015390,
author = {اسلامی, پروین and نوریان, زینب},
title = {سالیتونها و برگشت FPU},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2007},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {سالیتون-برگشت FPU},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سالیتونها و برگشت FPU
%A اسلامی, پروین
%A نوریان, زینب
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2007

[Download]