سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین، و وجین دستی روی عملکرد نخود رقم ILC482 در منطقه مشهد )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , علیرضا مرادی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین، و وجین دستی روی عملکرد نخود رقم ILC482 در منطقه مشهد

کلمات کلیدی

, نخود, علفکش, وجین دستی, کنترل علفهای هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015391,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and مرادی, علیرضا and پارسا, مهدی},
title = {ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین، و وجین دستی روی عملکرد نخود رقم ILC482 در منطقه مشهد},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {نخود، علفکش، وجین دستی، کنترل علفهای هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین، و وجین دستی روی عملکرد نخود رقم ILC482 در منطقه مشهد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A مرادی, علیرضا
%A پارسا, مهدی
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]