سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید )

نویسندگان: بتول ریوندی , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد وحیدی نیا , سیدمحمدعلی موسوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید

کلمات کلیدی

مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015410,
author = {ریوندی, بتول and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and وحیدی نیا, محمد and موسوی زاده, سیدمحمدعلی},
title = {مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید
%A ریوندی, بتول
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A وحیدی نیا, محمد
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]