سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر )

نویسندگان: زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , رضا قربانی , کبری اروجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر

کلمات کلیدی

, لوبیا, تاریخ کاشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015431,
author = {اورسجی, زینب and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and قربانی, رضا and اروجی, کبری},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر},
booktitle = {سومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {لوبیا، تاریخ کاشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر
%A اورسجی, زینب
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A قربانی, رضا
%A اروجی, کبری
%J سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2010

[Download]