پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود )

نویسندگان: محمدرضا توکلی زاده , کیومرث صاحبکار , وهاب اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود

کلمات کلیدی

, مدول گسیختگی, مقاومت خمشی, مقاومت کششی, نمونه ی بتنی استوانه ای, روش اجزای محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015783,
author = {توکلی زاده, محمدرضا and کیومرث صاحبکار and اسماعیلی, وهاب},
title = {بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدول گسیختگی، مقاومت خمشی، مقاومت کششی، نمونه ی بتنی استوانه ای، روش اجزای محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A کیومرث صاحبکار
%A اسماعیلی, وهاب
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]