پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT )

نویسندگان: فریدون پویانژاد , محمد رضا کاخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشست فنداسیون‌های عمیق (شمع‌ها) در اثر کاهش حجم لایه‌های زیرین خاک، ناشی از افزایش تنش ایجاد می‌شود.نشست‌های آنی فنداسیون‌ها که بلافاصله پس از اعمال بار ایجاد می‌شوند باعث ایجاد تغییر شکل‌های سریع در سازة متصل به آن‌ها شده و در نهایت ممکن است باعث انهدام سازه شوند، لذا علاوه بر محاسبة ظرفیت باربری شمع‌ها پیش‌بینی نشست شمع‌ها نیز عامل مؤثر در طراحی خواهد بود. اغلب روش‌های موجود برای محاسبه نشست شمع‌ها با یکسان نمودن فرضیاتی که در نشست مؤثر می‌باشند مسئله را ساده‌تر کرده‌اند. بنابراین در روش‌های متفاوت پیش‌بینی نشست، سازگاری وجود ندارد. در نتیجه روش‌های دیگری مورد نیاز بوده که بتواند به محدودیت‌های روش‌های موجود غلبه نموده و دقت کافی را در پیش‌بینی نشست دارا باشد. در این مقاله یک روش برای پیش‌بینی دقیق‌تر نشست شمع‌ها که فقط براساس داده‌ها استوار است، ارائه شده است. روشی که به‌طور موفقیت آمیز در مسایل ژئوتکنیک مورد استفاده قرار گرفته و به شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs) معروف است. مدل ارائه شده بر اساس داده های حاصل از آزمایش SPT آموزش داده می شود.

کلمات کلیدی

, : نشست شمع, آزمایش SPT , آزمایش بار گذاری شمع, شبکه عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015885,
author = {پویانژاد, فریدون and کاخی, محمد رضا},
title = {پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: نشست شمع، آزمایش SPT ، آزمایش بار گذاری شمع، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT
%A پویانژاد, فریدون
%A کاخی, محمد رضا
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]